Privacy statement en cookiebeleid

Uw gegevens zoals u ze bij registratie bij Parfumerielaruelle.nl heeft opgegeven, worden opgenomen in ons bestand. Dit doen wij om uw winkelgemak te vergroten, uw bestellingen bij te houden en u te kunnen leveren. Parfumerielaruelle.nl zal de door u verstrekte gegevens alleen gebruiken om haar diensten aan u te leveren en te verbeteren. Uw e-mail adres wordt door ons gebruikt om u een bevestiging van uw bestelling en onze levering te kunnen versturen. Parfumerielaruelle.nl zal geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij zij daartoe wettelijk verplicht zal zijn of u als consument expliciet toestemming daarvoor heeft verleend.

Uw email adres wordt nooit aan derden verstrekt

Uw email-adres gebruiken we om contact met u op te nemen, enerzijds om te voorkomen dat iemand zich registreert met uw email adres, anderzijds willen we u op de hoogte houden van nieuwe aanbiedingen van Parfumerielaruelle.nl. Parfumerielaruelle.nl zal de door u geregistreerde gegevens, en uw email-adres in het bijzonder, niet delen met derden. Parfumerielaruelle.nl zal nooit naar uw wachtwoord vragen. Geeft u deze dan ook niet aan derden, maar houdt deze strikt persoonlijk. Om een bestelling te plaatsen of contact met ons op te nemen dient u altijd een geldig e-mail adres op te geven. Het is anders onmogelijk voor ons om te reageren. Uw verzamelde gegevens worden opgeslagen in een database, die niet bereikbaar is voor derden. Uw wachtwoord is gecodeerd en veilig opgeslagen.

Wettelijke maatregelen

De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Persoonsregistraties/ de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Parfumerielaruelle.nl nageleefd. U heeft altijd de mogelijkheid uw eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit is mogelijk middels een aanvraag per e-mail aan info@parfumerielaruelle.nl.

Cookiebeleid

Om de website van Parfumerielaruelle.nl aan te bieden, maken we gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen.

Parfumerielaruelle.nl plaatst enkele cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site.

Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet (zoals Google Analytics), zijn zeer belangrijk. Zonder anonieme input van bezoekers hebben wij geen beeld van het gebruik van de website en hoe we hem kunnen verbeteren.

Er wordt op de website van Parfumerielaruelle.nl geen gebruik gemaakt van ‘tracking cookies’, dit zijn cookies die worden geplaatst voor analytische doeleinden of advertenties, dit zijn de zogenaamde ‘third party cookies’.